Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Modellek Jelentkezéséhez

A www.dreammediabudapest.com domainen működő weboldalon a „Jelentkezz modellnek” menüpont alatt az adatok kitöltését követően a „Küldés” funkció választásával te (a továbbiakban mint: Modell) elfogadod a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket és az abban foglalt kötelezettségeket. Ezzel vállalod, hogy szerződést létesítesz ügynökségünkkel (a továbbiakban: Ügynökség) az itt meghatározott feltételek szerint. Kérjük, hogy kizárólag akkor küldd el az adataidat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerted, és azokat maradéktalanul elfogadod!

Az Ügynökség a jelen ÁSZF rendelkezéseit szabadon megváltoztathatja. A szerződés rendelkezéseire az ÁSZF-nek az adatok elküldésekori rendelkezései az irányadóak.

Személyes adatok kezelése: A jelentkezéshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Ügynökség csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Ügynökség cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév / Név: Jeticom Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Boróka utca 15. II. em. 6.

Telefon: +36 30 457 5191

E-mail: info@dreammediabudapest.com

Adószám: 12163049-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-560044

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 12163049-9609-113-01

1.2. Az Ügynökség tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

W5 Informatikai Kft.

Székhely: 7678 Abaliget, Kossuth utca 12.

Telephely: 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.

Telefon: +36-30/203-0940

E-mail: privacy@w5labs.com

Weboldal: w5labs.com

2. A szerződéskötés menete, a szerződés feltételei

2.1. A szerződéses feltételek elfogadásával és a „Küldés” gombra kattintással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Ügynökség és a Modell között.

2.2. A jelentkezés alapján az Ügynökség felveszi a kapcsolatot a Modellel és sikeres személyes egyeztetést követően írásban szerződést köt vele, amelynek tárgya modell/hostess/host tevékenységre irányuló megbízási keretszerződés. Az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy egyes Modellekkel ne létesítsen üzleti kapcsolatot a továbbiakban, ne kössön velük megbízási keretszerződést, vagyis a szerződéskötést nem garantáljuk.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Modell a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körén belül jár el a jelen ügylet kapcsán, így nem minősül fogyasztónak. Ennek megfelelően a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyra nem alkalmazandóak a fogyasztókra irányadó jogszabályi rendelkezések.

2.4. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. A szerződést az Ügynökség iktatja.

2.5. A jelentkezést az Ügynökség csak akkor tudja befogadni és az alapján eljárni, ha a Modell a mezőket maradéktalanul és helyesen kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Ügynökség felelősséget nem vállal.

2.6. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására az Ügynökség részére küldött e-mailben van lehetőség. A jelentkezés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen.

2.7. A Felek megállapodnak, hogy a Modell adatai között szereplő email címen történő kommunikációt írásbelinek tekintik.

2.8. A 14. életévét betöltött kiskorú szerződéskötéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a 14. életévét be nem töltött kiskorú nevében törvényes képviselője jár el.

2.9. Amennyiben a keretszerződés megkötését megelőző egyeztetés során az Ügynökség fényképeket kér vagy kap a Modelltől, úgy azokat kizárólag annak értekében használja fel, hogy döntsön a szerződéskötésről és a szerződéskötés elmaradása esetén 5 munkanapon belül törli őket a személyes adatokkal együtt.

3. Egyebek

3.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.

3.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az alkalmazandóak.

3.3. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

4. Felhasználási feltételek elfogadása

Az elfogadással Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Ha velünk, vagy nekünk szeretnél dolgozni Jelentkezz!

Modellnek jelentkezek kapcsolatfelvétel